De eeuwige vluchteling

Op het moment dat je in Nederland asiel aanvraagt, krijg je het stempel opgedrukt van vluchteling. Maar blijf je dat je hele leven? Forough Tamimi onderzoekt de worsteling van (oud-)vluchtelingen met hun identiteit.

Lees verder