CAO voor schilders piepelt ZZP’ers

Onze wekelijkse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat ondernemers raakt. Hier week 31 van 2014.

Een verplichte verzekering voor zelfstandigen is in strijd met de wet, stelt Zelfstandigen Bouw. Reden om minister Asscher te vragen de CAO voor het schildersbedrijf niet algemeen verbindend te verklaren. Dat en meer, in week 31 van 2014.

De nieuwe schilders-cao die dit najaar van kracht moet worden, bepaalt dat schildersbedrijven alleen zelfstandigen mogen inhuren als die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Indirect worden zzp'ers zo gedwongen om zo’n verzekering af te sluiten en dat is in strijd met de wet, schrijft Zelfstandigen Bouw aan minister Asscher van Sociale Zaken. 

Volgens vakblad Cobouw was dezelfde bepaling in de lopende cao destijds voor de minister geen reden de verbindendverklaring te weigeren. Nu Zelfstandigen Bouw probeert dat wel voor elkaar te krijgen, beraden de bonden en de werkgevers  zich op de mogelijke gevolgen.

'Veel zzp'ers kunnen helemaal geen verzekering afsluiten'

Voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw stelt dat veel zzp’ers zo’n verplichte verzekering helemaal niet kunnen afsluiten. Daarbij denkt hij aan 45-plussers, aan mensen die niet helemaal gezond zijn en aan mensen die in het verleden ernstige gezondheidsproblemen hebben gehad. Ook de verplichting voor zzp’ers zich aan te sluiten bij het pensioenfonds van de schilders is Zelfstandigen Bouw een doorn in het oog.

De werkgevers vinden het geen goed idee om zzp'ers zelf over een verzekering of pensioenregeling te laten beslissen. Volgens directeur Spruijt van OnderhoudNL zou dat er alleen maar op uitdraaien dat zij onverzekerd en zonder perspectief op pensioen aan de slag gaan. 

De vakbonden vrezen vooral voor concurrentievervalsing. Peter Roos van FNV Bouw stelt dat steeds meer vaste krachten worden ontslagen om vervolgens goedkoper als zelfstandige verder te mogen werken. 

Verder in het nieuws

De economische crisis heeft de financiële dienstverlening hard geraakt. Dat geldt ook voor de zelfstandigen die in deze sector de kost proberen te verdienen. Het UWV meldde deze week dat de totale werkgelegenheid tussen 2005 en 2013 met 7 procent is gekrompen.

Het aantal zelfstandigen daalde veel sterker, met maar liefst 25 procent. Het UWV zegt verwachten dat deze ontwikkeling zich de komende jaren voortzet. Tot 2019 zou het aantal werknemers met 6 procent dalen en het aantal zelfstandigen zelfs met 11 procent.

Geen onderbouwing

Merkwaardig genoeg is in het rapport van het UWV waar deze cijfers uit komen geen onderbouwing te vinden van deze alarmerende voorspelling. Integendeel: daar staat juist dat er zowel bij banken als bij verzekeraars in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van zzp'ers, ook in hogere functies.

In eerste reactie liet het UWV desgevraagd weten aan zijn cijfermatige conclusie vast te houden. Die zou volgen uit een ongepubliceerde 'onderliggende, modelmatige berekening op basis van verschillende factoren en bronnen'. Op ons verzoek om nadere toelichting hebben wij nog geen reactie ontvangen. Wordt vervolgd.

'Tijd voor meer trots bij zelfstandige professionals'

Het is hoog tijd voor meer trots bij zelfstandige professionals, vindt Clemens Huis in 't Veld. Op Zipconomy schrijft de directeur van bemiddelaar FastFlex dat organisaties steeds meer mee moeten bewegen met alle veranderingen om van meerwaarde te blijven. Zelfstandige professionals zijn daarbij volgens hem cruciaal. Daarom mogen die wat hem betreft best wat meer op hun strepen gaan staan.

Volgens Huis in 't Veld kunnen organisaties veel leren van zelfstandige professionals: zowel van hun flexibiliteit als van hun kennis, innovatiekracht en expertise. Hij hoopt daarom dat bedrijven actie gaan ondernemen en hun structuur daar pro-actief op in gaan richten. De juiste organisatiecultuur speelt daarbij een belangrijke rol.

Passie en zingeving

Een hiërarchische cultuur werkt averechts op innovatie en op de kwaliteit van de output van zelfstandige professionals, schrijft Huis in 't Veld in zijn blog. Een professional-vriendelijke bedrijfscultuur draait veel meer om passie en zingeving.

Organisaties zouden zich steeds meer moeten profileren als een netwerk waar professionals zich aan kunnen binden. 'In de toekomst zullen professionals in verschillende communities, netwerken, apps en platforms kennis en expertise met elkaar delen en zich verbonden voelen met het netwerk van de organisaties waar ze voor werken.'

Te bescheiden en voorzichtig

Innovatieve organisaties hebben inmiddels door dat hun flex-schil niet alleen bedoeld is om piek en ziek op te vangen maar juist een onmisbaar onderdeel van hun organisatie uitmaakt. Toch merkt Huis in 't Veld dat zelfstandige professionals zich nog vaak te bescheiden en voorzichtig opstellen. 'Ze beseffen soms nog nauwelijks hoe onmisbaar ze zijn voor organisaties die wendbaar en innovatief willen worden. Tijd voor wat meer trots dus.'

Pierre Spaninks schrijft iedere zaterdag over zzp'ers in TPO Magazine. En dus op Blendle. Klik hier voor een overzicht en hier voor een abonnement.

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.