CollectieEconomie

Bakas, van binnen

‘Trendwatcher des Vaderlands’, heb ik Adjiedj Bakas ooit gedoopt. Deels serieus, omdat hij een even brede als verre blik heeft op waar het heen gaat met onze samenleving. Deels ook schertsend, omdat hij zelf graag met dat imago mag spelen. Als je Bakas interviewt, vertelt hij het liefst over de trends waar hij op dat moment mee bezig is. Over kapitalisme en ‘slowbalisering’, of over grondstoffen en duurzaamheid – om het maar even te houden bij de onderwerpen waar zijn

Lees verder
CollectieEconomie

‘Eerste Kamer zou tegen ZZP-wet Wiebes moeten stemmen’

Om het probleem van de zogenaamde ‘schijnzelfstandigheid’ te bestrijden, wil staatssecretaris Wiebes de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afschaffen en een stelsel introduceren van modelovereenkomsten voor de inhuur van zzp’ers. Dinsdag 26 januari debatteert de Eerste Kamer over zijn plan. Een week later, op 2 februari, volgt de stemming. Volgens juriste Miranda Maasman (secretaris economische en juridische zaken bij het Nederlands Uitgeversverbond) zou iedere senator die zijn of haar taak serieus neemt, tegen moeten stemmen. DBA belet malafide opdrachtgevers niet schijnconstructies op te tuigen

Lees verder
CollectieEconomie

Eerste Kamer stelt debat over Wiebes’ ZZP-wet uit

De Eerste Kamer heeft vanochtend besloten het plenaire debat over Wiebes' wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties uit te stellen. Reden daarvoor is dat staatssecretaris Wiebes van Financiën nog steeds geen antwoord heeft gegeven op de vragen die de Eerste Kamer hem in december had gesteld over de modelovereenkomsten voor de inhuur van zelfstandigen zonder personeel. Het debat was oorspronkelijk voorzien voor dinsdag 19 januari. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zou er op dinsdag 26 januari worden gestemd. Dat staat nu ook op losse schroeven. Modelovereenkomsten bieden niet de beoogde zekerheid  Nadat de

Lees verder
CollectieEconomie

ZZP-wet van Wiebes hangt aan zijden draadje

Maandagmiddag om vijf uur had de Eerste Kamer antwoord van staatssecretaris Wiebes willen hebben op een laatste serie kritische vragen over het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, maar die deadline heeft hij gemist. Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Financiën gaat zorgvuldigheid hier boven snelheid. De Eerste Kamer heeft de antwoorden van Wiebes nodig om - zoals die zelf graag wil - op donderdag 19 januari over het wetsvoorstel te kunnen debatteren en er de week daarop over te kunnen stemmen. Anders zou het

Lees verder
CollectieEconomie

Ophef over masterplan om ZZP’ers aan te pakken

De Sociaal-Economische Raad stuurt aan op een arbeidsmarktrevolutie. De "zelfstandigenhausse’ dwingt Nederland tot reparatie van het sociale stelsel. Vaste banen moeten minder vast worden en zzp’ers moeten terug in het gareel. Zonder zelfstandigenaftrek, maar met verplichte verzekeringen en pensioenen. Volgens Het Financieele Dagblad van afgelopen zaterdag is dat de kern van een masterplan waar organisaties van werkgevers en werknemers in de SER aan sleutelen. “De sociale partners gaan de zzp’er slopen,” kopte Das Kapital met gevoel voor drama. Een heftig verhaal -

Lees verder
CollectieEconomie

Wat 2016 voor ZZP’ers in petto heeft

Zowel voor de zzp’ers zelf als voor hun klanten belooft 2016 een enerverend jaar te worden, met hoogtepunten aan het begin en aan het eind. Meteen in januari al moet de Eerste Kamer de knoop doorhakken: wordt de VAR-verklaring echt afgeschaft en komen daar inderdaad modelcontracten voor in de plaats, zoals staatssecretaris Wiebes wil? Op 19 januari vindt er eerst een plenair debat plaats over het wetsvoorstel dat de bewindsman daarvoor heeft ingediend. Vervolgens wordt er op 26 januari over

Lees verder