Kamer krijgt ZZP-rapport voor Sinterklaas, belooft Rutte

Onze wekelijke selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat zzp'ers raakt. Vandaag o.a. de Algemene Politieke Beschouwingen, het IBO-zzp, en eerst wel maar toen toch maar geen minimumtarieven in alle CAO's.

Het kabinet Rutte-II komt niet meer met nieuw beleid rond zelfstandigen zonder personeel. Dinsdag bleek uit de Miljoenennota dat er de eerste jaren niet wordt getornd aan de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Ook van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering of een verplichte pensioenafdracht is vooralsnog geen sprake.

Bij de Prinsjesdagstukken ontbrak het verslag van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP. Woensdag, tijdens de algemene politieke beschouwingen, riep D66 het kabinet op om er eindelijk mee voor de draad te komen. Het CDA daagde premier Rutte zelfs uit om maar gewoon toe te geven dat de VVD en de PvdA er nooit meer uit gaan komen.

Na wat heen en weer gepraat zegde premier Rutte toe om het rapport – met een reactie van het kabinet – naar de Kamer te sturen, ‘ruim voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’. Die staat op de rol voor de week van Sinterklaas.

Meer over wat er wel en vooral niet in de Miljoenennota staat over zzp’ers, leest u (gratis) in The Post Online.

VERDER IN HET NIEUWS

FNV: toch niet in alle CAO’s minimumtarieven

Maandag maakte de FNV het voornemen bekend om volgend jaar in alle CAO’s met de werkgevers afspraken te gaan maken over minimumtarieven voor zzp’ers. Dit in het kader van de strijd tegen schijnzelfstandigheid en voor het behoud van vaste banen voor werknemers.

Op de sociale media stak een storm van protest op van zzp’ers die zichzelf als ondernemers zien en dus geen enkele behoefte hebben aan een kontje van de vakbond. Erik Ziengs en Anne Mulder van de VVD stelden meteen kamervragen.

Ook FNV Zelfstandigen was not amused. De oekaze van het federatiebestuur zou in strijd zijn met de eerder gemaakte afspraak dat er alleen een minimumtarief geëist zou worden in sectoren waar bewezen problemen waren. Na enig intern geharrewar werd het persbericht op de website van de FNV een dag later dienovereenkomstig aangepast. De datum niet.

Zelfstandige schilders mogen niet weg bij van pensioenfonds 

Werkgevers en vakbonden in het schildersbedrijf mogen gewoon doorgaan met zzp’ers verplichtingen opleggen in hun CAO. Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland hadden bezwaar gemaakt tegen een bepaling die zelfstandige schilders dwingt zich aan te sluiten bij het sectorpensioenfonds. Dat wordt door bestuurd door werkgevers en werknemers en veel zzp’ers voelen zich daarbij achtergesteld. Deze week maakte staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken (PvdA) bekend dat zij hun bezwaren afwees.

Crowfunding voor Hub at home

ZZP’ers Heleen Dierdorp uit Delft en Jakob Laegdsmand uit Den Haag werken allebei vanuit huis. Zou het dan niet fijn zijn, dachten ze, om daar af en toe gezelschap te hebben van andere zzp’ers die tijdelijk een werkplek nodig hebben?

Daarom hebben ze samen een app bedacht die vraag en aanbod naar zulke privé-flexplekken aan elkaar koppelt. Een soort Airbnb dus, maar dan voor overdag. Het heet Hub at home. Maandag start de crowdfunding.

Pierre Spaninks schrijft (bijna) iedere zondag over zzp’ers. Volg hem ook op Facebook.

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.