Klijnsma: Geen verplicht pensioen voor ZZP’ers

Onze zondagse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat zzp'ers raakt. Dit gebeurde er in week 28.

Zelfstandigen zonder personeel worden voorlopig niet verplicht zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken erkent dat zzp'ers zich ook op andere manieren kunnen voorbereiden op hun oude dag. Daar gaat zij na de zomer over praten met de bonden.

De brief die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken vlak voor het zomerreces aan de Tweede Kamer stuurde, gaat niet speciaal over de pensioenen van zelfstandigen zonder personeel maar over de toekomst van het pensioenstelsel in zijn algemeenheid.

Meer keuzemogelijkheden

Er moet vooral meer maatwerk komen en meer keuzemogelijkheden, doordat iedereen zijn individuele pensioenpotje krijgt. Wel moet er een vorm van collectieve risicodeling blijven. Maar de doorsneesystematiek (waardoor jongeren nu naar verhouding te veel premie betalen en ouderen te weinig) heeft zijn langste tijd gehad.

Behalve dat die algemene plannen ook de zzp'ers raken, bevat de kamerbrief een aantal passages die speciaal op deze groep betrekking hebben.

Pensioendialoog

In het kader van De Nationale Pensioendialoog hebben allerlei instanties en belangengroepen afgelopen jaar de staatssecretaris bestookt met adviezen over de toekomst van het stelsel. Onder andere de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank hebben daarbij aangegeven dat naar hun idee te veel zzp'ers te weinig pensioen opbouwen, en dat zij eigenlijk verplicht moeten worden zich bij een pensioenfonds aan te sluiten.

Staatssecretaris Klijnsma leek in eerste instantie wel te voelen voor een verplichting. Een onderzoeksrapport van haar eigen departement wees twee jaar geleden al in diezelfde richting. Uit de brief die zij nu aan de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat zij zich nog steeds zorgen maakt over zzp'ers, maar niet meer in dezelfde mate als eerst en ook niet meer met bij voorbaat die ene oplossing in haar hoofd.

ZZP'ers willen zelf iets regelen

Positief in het verhaal van de staatssecretaris nu is dat zij zzp'ers niet wil verplichten zich bij een pensioenfonds aan te sluiten, dat zij begrijpt dat zzp'ers zelf iets willen regelen voor hun oude dag, dat zij wil onderzoeken hoe de mogelijkheden daarvoor verruimd kunnen worden, en dat zij daarover in gesprek wil met de belangenorganisaties van zzp'ers.

Klijnsma erkent in haar brief ook nog eens dat zzp'ers in plaats van pensioenpremie te betalen bijvoorbeeld ook geld kunnen steken in een eigen huis (zodat ze later minder vaste lasten hebben) en dat zzp'ers die op latere leeftijd (zeg: 45+) vanuit loondienst zijn gestart veel meer premie hebben betaald dan ze ooit aan pensioen zullen krijgen. Dat zijn overwegingen die tot nu in het overheidsbeleid nooit een rol hebben gespeeld.

Meer begrip 

Met andere woorden: de staatssecretaris van Sociale Zaken brengt hier meer begrip op voor zzp'ers dan zij ooit heeft gedaan. Pure winst. En dat nog geen week nadat minister Asscher van hetzelfde departement zich ook al positiever over deze groep had uitgelaten dan ooit tevoren. 

Nu is het afwachten tot na de zomer, als de Tweede Kamer op de plannen van Klijnsma gaat reageren en als zij haar nieuwe beleid handen en voeten kan gaan geven. In de tussentijd hoeft zij niet helemaal stil te zitten. Ervan uitgaande dat het haar menens is, kan zij alvast één ding doen om het leven van zzp'ers wat makkelijker te maken.

Amice-briefje

Het ministerie van Sociale Zaken staat nog steeds toe dat werkgevers en werknemers in het schildersbedrijf zzp'ers verplichten premie te betalen voor hún pensioenfonds. Dat is niet meer van deze tijd. Dus trek een streep en laat de sociale partners weten dat in een volgende CAO zo'n afspraak niet meer getolereerd zal worden. Een amice-briefje van Klijnsma aan haar partijgenoot Asscher zou moeten volstaan.

Pierre Spaninks staat voor een zelfstandig geluid over zzp'ers. Sponsor een bedrag van €14,99 en je leest hem een half jaar gratis. 

 

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.