LSVb: slecht welkom buitenlandse student

Make it in The Netherlands: meer en de juiste buitenlandse studenten, die moet Nederland aantrekken, vinden SER en kabinet. Maar dan mag Nederland wel kansen bieden tot integratie, vinden de buitenlandse studenten.

De gemeenteambtenaren die een student van de NHTV-Breda uit Kazachstan met de Duitse nationaliteit zeven maanden van het kastje naar de muur sturen voor dat ze de student inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie. Banken die moeilijk doen om een rekening voor een buitenlandse student te openen. Buitenlandse studenten die zelfs geen vrijwilligersbaantje kunnen krijgen, omdat ze geen Nederlands spreken.

In ons kleine kikkerlandje dat zelf al eeuwen lang de zeven wereldzeeën bevaart, worden buitenlandse studenten zelf hooguit ontvangen in een lauwwarm bad, concludeert de Landelijke Studentenvakbond LSVb. 

Beta

De studentenvakbond LSVb besloot eens op een rijtje te zetten hoe buitenlandse studenten tegen hun verblijf in Nederland aankijken, juist omdat het kabinet wil dat meer beta, IT en techniekstudenten naar Nederland komen én blijven. LSVb-voorzitter Jorien Janssen ‟De ervaringen van buitenlandse studenten tijdens de studie zijn bepalend voor de keuze om te blijven na de studie.”

Daarom heeft de LSVb onder andere gekeken naar huisvesting, werkervaring, informatievoorziening en de mate van integratie. De conclusie is dat er nog wel wat mag veranderen.

Het internationale karakter van Nederland spreekt buitenlanders erg aan, maar in praktijk valt dat internationale karakter vaak tegen. Zo ontving 89 procent van alle 700 buitenlandse respondenten Nederlandstalige post en zorgen de websites van DUO en Studielink voor veel klachten. Beide websites scoren slechts een krappe voldoende.

Daarnaast is van integratie met de Nederlandse cultuur weinig sprake. Het Nederlandse studentenleven speelt zich voornamelijk af achter de gesloten deuren van de studentenvereniging. Jorien Janssen: “Taal is een grote barrière.”

Cursus Nederlands

Van de studenten geeft 63 procent aan wel interesse te hebben een cursus Nederlands. Maar dat deel loopt aan tegen de hoge kosten en gebrek aan tijd. Ook op het gebied van werkervaring en stages gebeurt weinig. Slechts 26 procent van de ondervraagde studenten werkt naast de studie, en van de studenten die van hun Nederlandse opleiding verplicht stage moeten lopen, doet de helft dit in het buitenland.

Om de integratie te bevorderen pleit de LSVb voor een warm welkom, betaalbare taalcursussen en goede begeleiding van internationaal talent. Daarnaast klagen ze over ongelijkheid. Zo zijn er professoren die Nederlandse studenten hun werkstukken in het Nederlands laten schrijven bij een Engelstalige cursus.

Onredelijk

Volgens de LSVb moeten de sites van studielink en DUO worden verbeterd. International offices van de universiteiten moeten zichzelf beter informeren. Verder laakt de LSVb de onredelijke wachttijden voor visa en verblijfsvergunningen en  onduidelijke instructies over de benodigde documenten. Verder moeten in introductieperiodes buitenlandse en Nederlandse studenten beter worden gemixt. In de studieprogramma’s moet ruimte worden gemaakt voor een extracurriculaire cursus Nederlands.

Verder toont het onderzoek aan dat of de Nederlandse arbeidsmarkt niet klaar is voor buitenlandse studenten of dat Nederlandse bedrijven zichzelf niet voldoende laten zien bij de buitenlandse studenten. En dat laatste kan ook waar zijn. Een voorbeeld: de VU organiseerde in het voorjaar een Career Event voor buitenlandse studenten en mailde 500 bedrijven. Nog geen tien kwamen opdagen om zich te presenteren aan de 200 studenten. 

Mijn gekozen waardering € -

Politiek beschouwer en analist. Werkzaam als zelfstandig journalist met uitgebreide kennis over de EU en stedelijk bestuur en de actuele vraagstukken die daar spelen, op het gebied van onderwijs, arbeidsverhoudingen, en identiteit.

Geef een reactie