Minder stadhuis, meer democratie

Foto: Zefanja Hoogers
 

Als gemeenten beter met burgers samenwerken en zich richten op gezamenlijke problemen, dan wordt iedereen blijer. Want het leidt tot meer draagvlak en betere maatregelen in de buurt. En meer vertrouwen. Maar happy democracy vraagt wel wat: het vraagt meer samen doen en minder gemeenteraad. 

Burger-overheidparticipatie vergt een strategie en geen houtje-touwtje decentralisatie. Dat beeld rijst op na het maken van tien verhalen over wijkparticipatie in Arnhem afgezet tegen de vakliteratuur. Die vraag wordt relevant in het licht van de komende raadsverkiezingen, hoe waarborgt de gemeente de kwaliteit van de lokale democratie en de invloed van de burger. Dat is cruciaal in een politiek gepolariseerde stad als Arnhem, door deskundigen getypeerd als een stad van arrogante machtspolitiek.

De burger doet het zelf en waar nodig helpt de gemeente, dat is de framing in onze participatiemaatschappij. In Arnhem noemen ze het ‘Met de stad’. Hoe verhoudt die framing zich tot de praktijk, dat is de centrale rode draad in de serie verhalen voor de stichting Project uit Arnhem voor de site buurtenregio.nl. 

Politiek beschouwer en analist. Werkzaam als zelfstandig journalist met uitgebreide kennis over de EU en stedelijk bestuur en de actuele vraagstukken die daar spelen, op het gebied van onderwijs, arbeidsverhoudingen, en identiteit.