Ondernemers Digest, week 18

Onze selectie uit wat er in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat ondernemers raakt.

Krimpende regionale economieën, een grote bank die kleine ondernemers in de kou zet – daar worden we niet vrolijk van. Toch was er deze week een lichtpuntje: het Davelaar-arrest.

In 2005 verloor zzp’er Peter Davelaar door een bedrijfsongeval zijn rechteronderbeen. Zijn opdrachtgever wees iedere aansprakelijkheid van de hand. Davelaar liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter. Acht jaar later kreeg hij zijn gelijk. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde deze week dat het de verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever om de veiligheid op de werkplek te waarborgen. De zorgplicht die hij heeft voor zijn werknemers, heeft hij ook voor de zelfstandigen die hij inhuurt.

“De rechtsgang heeft me flink wat geld gekost, vertelt Davelaar in het Reformatorisch Dagblad, “maar ik kon het gelukkig betalen. De uitspraak helpt ook anderen die zich dat niet kunnen veroorloven.” Samen met zijn advocaat gaat Davelaar nu de rekening opmaken. Hij was machinebouwer, maar dat beroep kan hij niet meer uitoefenen. “Ik handel, regel en organiseer nu een beetje.” Mag die man een lintje?

Krimpende regio’s

In 2012 is in vrijwel alle provincies de economie gekrompen. Dat kan ook haast niet anders, als het landelijk gemiddelde op min 1% staat. Maar het blijft interessant om te zien hoe de pijn is verdeeld. Uit cifers van het CBS bleek deze week dat Friesland het hardst achteruitging, met 1,5 procent. Ook in de provincies Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde.

Alleen Zeeland realiseerde met 0,4 procent een lichte groei. In de Randstad was de krimp juist kleiner dan het landelijk gemiddelde. Dit kwam voornamelijk doordat de vier grote steden het minder slecht deden. Met een economische teruggang van 0,3 procent had Rotterdam de kleinste krimp, gevolgd door Amsterdam met een krimp van 0,4 procent.

Deutsche Bank

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over het voornemen van Deutsche Bank om de kredietverlening te staken aan ondernemers met minder dan 1 miljoen omzet per jaar. Deze maatregel treft naar schatting 18.000 klanten, onder wie veel winkeliers. De bank heeft hen in 2008 overgenomen van ABN AMRO, zegt nu daar niet genoeg aan te verdienen, en wil  van hen af.

Het nieuwe beleid leidde tot veel onrust onder de rekeninghouders. Als zij al bij een andere bank terecht zouden kunnen, zouden zij Deutsche Bank een boeterente moeten betalen omdat die dan rente-inkomsten misloopt. Gekker moet het niet worden natuurlijk.

MKB Nederland wees er op dat de kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemers toch al onder druk staat, en waarschuwde dat deze verdere beperking een rem zet op de groei van overigens gezonde bedrijven.

Minister Dijsselbloem van Financiën bleek al met Deutsche Bank te hebben gesproken. Daarbij had hij er op aangedrongen dat de bank met alle ondernemers tot een passende oplossing komt. De stelling dat de bank tekort zou schieten in haar zorgplicht wilde hij niet onderschrijven. “Dat is niet aan de minister of aan de toezichthouder om te bepalen, maar aan de rechter.”

MKB-Nederland eist dat er nu voortvarend wordt gezocht naar alternatieve manieren van kredietverlening, en kondigt aan er bovenop te blijven zitten.

Regeldruk

Onnodige bureaucratie, hinderlijke regeltjes, hoge administratieve lasten – ondernemers hebben er een broertje dood aan. Het is niet alleen lastig, maar het remt ook de economische groei. De politiek is daar niet ongevoelig voor, en ieder kabinet opnieuw belooft de regeldruk te verminderen. Toch komt er niet veel van terecht.

Deze week stuurden de ministers Kamp (Economische Zaken), Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Blok (Wonen en Rijksdienst) een brief aan de Tweede Kamer waarin zij claimen dat zij tussen nu en 2017 de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met maar liefst 2,5 miljard euro zullen verminderen.

Als voorbeeld van zo’n versoepeling van de regeldruk noemen de ministers dat kentekenbewijzen voortaan sneller kunnen worden afgegeven. Dat scheelt tijd en geld – tenminste voor wie nog een auto koopt in deze tijd.

VAR

Een belangrijke verlichting waar vooral zzp’ers en hun opdrachtgevers naar uitkijken – maar die in de kamerbrief over de regeldruk niet wordt genoemd – is de modernisering van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Daar is staatssecretaris Weekers van Financiën nu alweer een tijdje mee bezig.

Op zijn zachtst gezegd is niet iedereen er bij voorbaat van overtuigd dat de web-module  die Weekers laat ontwikkelen een verbetering zal zijn. Dus als de lastenverlichters daar ook nog even naar willen kijken: graag!

 

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.

Geef een antwoord