Leg een cordon agenten om een straat, zet hem af en fouilleer iedereen die er loopt, van junk tot oud vrouwtje: preventief fouilleren. In Utrecht hielp het te weinig om wapengeweld in de Breedstraatbuurt, in te dammen.

STEUN RO

Maar de bewoners voelen zich wel beter dankzij deze en twintig andere maatregelen zoals 24/7 toezicht van politie en andere handhavingsambtenaren, verscherpt cameratoezicht en de zorgsector die verslaafden opvangt, constateert de gemeente Utrecht in een evaluatie. Het preventief fouilleren is er voorlopig wel van de baan. Politie en gemeente vinden dat de zware impact die het afzetten van straten, tientallen agenten en het fouilleren te weinig gelegitimeerd wordt door de resultaten.

Gezellig

De Utrechtse Breedstraatbuurt is een gezellige uitziende buurt met veel eettentjes, raamprostitutie in de Hardenbollenstraat maar ook met veel overlast op straat. Illegale straatprostitutie van mannen en vrouwen die zich voor een euro of vijf verhuren, wapengeweld, het komt er allemaal voor. Daarom kon de politie preventief fouilleren.

De doelstelling voor de maatregelen in de Breedstraatbuurt zijn maar deels gehaald. ‘De gemeente Utrecht was te ambitieus’, schrijft de overheid zelf na een evaluatie van Berenschot dat de aanpak van de gemeente bekeek. De drugsoverlast verminderde wel. Maar het aantal wapenincidenten niet. Van de straatprostitutie kan niet worden nagegaan of dat vermindert. De straatprostitutie is nooit goed gemeten, dus dat is niet te evalueren, schrijft de gemeente Utrecht.

Positief

Juist vanwege alle overlast keken de bewoners wel positief aan tegen het preventief fouilleren, waarbij hele straten worden afgezet en iedere voorbijganger zonder aanziens des persoons – want discriminatie moet worden voorkomen – aan de beurt is. Hoewel het totaal aantal wapenincidenten niet is gedaald, is er wel minder gedreigd met een wapen en er zijn minder wapengeweldslachtoffers. Maar Utrecht en de politie vinden dat te weinig duidelijk is, dat dit komt door uitsluitend het preventief fouilleren.

Bij preventieve fouilleringsacties zijn in Utrecht totaal drie wapens gevonden, er zijn er dertien vrijwillig ingeleverd. Overigens zegt het geringe aantal wapens niet zo veel. Het doel om met tientallen agenten, te voet, per fiets, te paard en per auto en motor de straten in de wijk af te zetten, is immers te zorgen dat mensen hun wapen juist thuis laten. De Tweede Kamer formuleerde dat in 1999 zo: ‘Doelstelling van de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied is niet dat zoveel mogelijk wapens in beslag worden genomen, maar dat de veiligheid in een gebied wordt verhoogd doordat degene die daar aanwezig is, geen wapen bij zich heeft.’

Hoe dan ook, Utrecht zal andere manieren moeten zoeken on de straatprostitutie, wapengeweld en rommel aan te pakken.  Overigens gaat preventief fouilleren heel menselijk. Uw verslaggever kreeg in Utrecht ooit ook een beurt en de agent lette keurig of een camera rustig werd weggelegd en fouilleerde netjes en rustig. Een verademing vergeleken bij sommige vliegvelden. Vervolgens kreeg uw verslaggever  een flyer als fouilleringbewijs zodat hij op de volgende straathoek niet opnieuw de pisang was. 

Utrecht police halts frisking

Closing the streets with a police force, frisking the people and examining them to find  weapons, it is not a typical dutch picture. But in security risk areas, authorities are  allowed to examine people on a large scale to search for weapons and thus to diminish violence rates. In the Breedstraatbuurt it proved to be insufficient for diminishing weapon violence. Utrecht searches for other measures to combat crime and illegal prostitution and to improve the area which consists of houses, shops, restaurants and a small red light area.

Follow DNP Utrecht on twitter and facebook

Copyright Trommel Media

    Politiek beschouwer en analist. Werkzaam als zelfstandig journalist met uitgebreide kennis over de EU en stedelijk bestuur en de actuele vraagstukken die daar spelen, op het gebied van onderwijs, arbeidsverhoudingen, en identiteit.

    Geef een antwoord