PVV noemt Syriërs economische vluchtelingen (150.000 doden)

150.000 doden in Syrie, miljoenen mensen op de vlucht. Eritrea wordt genoemd als het Noord-Korea van Afrika. In Somalië heerst anarchie. Maakt de PVV niks uit. De partij klaagt over ‘veelal economische vluchtelingen die een ontwrichtende invloed hebben op de samenleving in Overberg‘, een gat bij Veenendaal.

Dat schrijft fractieleider René Dercksen van de Utrechtse Statenfractie in een open brief aan burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De partij zegt door bezorgde Overbergers (een dorp van 1380 inwoners) aangesproken te zijn op de komst van de vluchtelingen. Die zullen, zo vreest de partij, een ontwrichtende invloed hebben op de samenleving in het dorp.

'Cultuur haaks op de onze, economische vluchtelingen'

De partij maakt zich ook zorgen om de mensenhandel die er mee gepaard gaat. ‘Een zeer groot deel van de inwoners van Overberg zal straks bestaan uit Eritreërs, Syriërs en Somaliers. Landen met een cultuur die veelal haaks staat op de onze. Over het feit dat het hier nagenoeg veelal economische vluchtelingen betreft die hier via mensenhandel en de asielindustrie terechtkomen, zullen wij niet uitgebreid uitweiden. Echter, er zijn zelfs geluiden dat de asielzoekers leningen hebben afgesloten om de smokkelaars te betalen en dat zij onder dwang deze leningen dienen terug te betalen van (o.a.?) hun toelages in Nederland. Aangezien familie van deze mensen in het land van herkomst verblijft kunt u zich een wellicht een beeld vormen over welke soorten van dwang wij spreken.’

Volgens Jeroen Doomernik, specialist in migratie en migratiebeleid aan de Universiteit van Amsterdam, ontbreekt er onderbouwing van het argument dat het economische vliuchtelingen betreft. ‘Het is zeer onwaaschijnlijk. Zie bijvoorbeeld de verhalen van net aangekomen vluchtelingen die in media verschijnen.’

Ook zegt het eventueel moeten terugbetalen van geld niets over het vluchtmotief

Ook zegt het eventueel moeten terugbetalen van geld niets over het vluchtmotief. ‘Indien dan toch vooral dat ze wanhopig waren. Gedwongen terugbetalen van schulden komt overigens inderdaad dicht bij mensenhandel, trafficking, anders is het een simpel geval van smokkel.’

Overbergers hebben zorgen

En er zijn Overbergers die dat niet zien zitten, schrijft de PVV. ‘Het is niet voor niets dat inwoners uit uw gemeente zich met grote zorgen zich bij ons melden. Zij ervaren uw beslissing als een regelrechte ramp.’

De partij maakt zich zorgen om de veiligheid van de burgers. ‘Kunnen vrouwen nog wel een rondje joggen in de bossen of hun hond uitlaten? Woningprijzen kelderen nog verder. Daarnaast is in Leersum, ook in uw gemeente, al een asielzoekerscentrum met een capaciteit van 500 personen. Daar waar het uw taak is om op te komen voor uw inwoners, lijkt het er op dat u deze taak volledig verwaarloost.’

Inburgering

Tegelijk is de inburgering van de mensen een grote zorg. Eerder klaagden in media al scholen dat 11-jarigen uit bijvoorbeeld Eritrea nog nooit naar school zijn geweest. Zij zijn niet in een jaar bij te spijkeren en daarom wilden de scholen extra overheidssteun. Ook de PVV maakt zich grote zorgen en citeert uit het AD. ‘Recentelijk moest een gezin uit Woudenberg verhuizen daar zij de onafgebroken overlast van de Eritreese buren niet meer konden verdragen. Uit het Algemeen Dagblad: "Dag en nacht gegil, gebonk en tv-kabaal bij je buren die aan de andere kant van de muur zitten, dat is op den duur niet vol te houden, ik slik kalmerende middelen omdat ik te opgefokt raak. We hebben geen nachtrust meer. Ik heb al eens op het punt gestaan uit mijn dak te gaan, maar heb me met moeite in kunnen houden.” De burgemeester en woningcorporatie weigerden wat voor deze mensen te betekenen!’

Dercksen vraagt de gemeente in hoeverre zij de belangen van haar inwoners heeft laten meewegen, hoe de gemeente criminaliteit en overlast gaat monitoren en welke maatregelen de burgemeester neemt om te zorgen dat de bewoners ‘niet de lasten dragen van de opengrenzenpolitiek van eurofiele politici.’

Europa biedt oplossing

Maar in Europa ligt juist de oplossing, zegt Doomernik. ‘Er moeten goede Europese afspraken komen, met de beste kansen op integratie voor deze mensen. Ze komen omdat ze uit eigen land weg willen. Als we hen niet willen opvangen, kan dit door a) op ze te schieten, met scherp, of b) iets te doen aan de situatie thuis.’

Bij navraag ontkent de PVV dat Syriërs economische vluchtelingen zijn. Maar zo staat het er niet. De reactie van de PVV:

'Mensen die de oorlog in Syrië ontvluchten zijn vanzelfsprekend geen economische vluchtelingen. Eritrea kan dan een verschrikkelijk bewind hebben, als je de grens over bent is dat voorbij. Dat mensen dan alsnog naar West Europa vluchten is vanzelfsprekend omdat wij al decennia uit de hele wereld hier mensen ontvangen, ellenlang in procedures laten zitten en als de rechter dan besloten heeft dat ze geen recht hebben op een verblijfstitel, mogen ze toch nog blijven. Dat moedigt niet aan om in buurlanden asiels aan te vragen of in Bulgarije. Wij kunnen als heel klein land, niet de last dragen van wanbestuurders in de hele wereld, zonder onze eigen samenleving, onze eigen cultuur, onze eigen geschiedenis, langzaam maar zeker uit handen te geven.

Mag ik nog in herinnering roepen het Oegandese voetbalelftal, dat eerst jaren in het buurland verbleef en via Roemenië opeens in Nederland belandde. Was Roemenië niet goed genoeg? Was het buurland van Oeganda niet goed genoeg?

Puissant rijke Arabische landen doen niets. Landen die veelal een cultuur hebben die meer lijkt op die van de vluchtelingen dan die van ons. Dat maakt het leven van omwonenden van AZC's, zo merken wij aan de mail, er niet plezieriger op. Daarnaast kost een asielzoeker per jaar € 20.000,00. 65.000 asielzoekers betekenen dus een kostenpost van € 1,3 miljard. Per jaar. En dat terwijl wij bejaarden op straat gooien.'

Overigens: van de Syriers in het buitenland zit volgens een opgave van de VN vluchtelingenorgansatie UNHCR er meer dan een miljoen in Libanon, 600.000 in Jordanië en bijna 800.000 in Turkije. De UNHCR komt 3 miljard dollar te kort voor de opvang van vluchtelingen. 

 

Mijn gekozen waardering € -

Politiek beschouwer en analist. Werkzaam als zelfstandig journalist met uitgebreide kennis over de EU en stedelijk bestuur en de actuele vraagstukken die daar spelen, op het gebied van onderwijs, arbeidsverhoudingen, en identiteit.