Kort van Stof: Sylvie Marie

In de serie Kort van Stof publiceren toonaangevende schrijvers een nieuw, ongepubliceerd kort verhaal. Dichteres Sylvie Marie, van wie vorig jaar de bundel ‘Altijd een raam’ verscheen, werkt aan een serie korte verhalen rondom een ruimte. ‘Het doet me nadenken over hoe schuldig ruimtes kunnen zijn aan de vreugde en het verdriet van hun bewoners en bezoekers.’

Lees verder