Collectie

Ziektelast en Adaptie – helpt Technologie

Technology Acceptance Model (TAM) Technologie helpt. Toch staan we nog maar aan het begin aldus spreker. Voor wie en wanneer is deze dan nuttig? De techniek heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. De zorg is ook nog eens meer gepersonaliseerd. Psychologie kan een belangrijke bijdrage leveren om dit op te pakken. Het is na 5 jaar terug van weggeweest, op 30 januari 2020 het Delphi Seminar in het Van der Valk Hotel Veenendaal  Prof. dr. Frank Snoek (LinkedIn

Lees verder
Collectie

Met dank aan DE RETINATOR. Dit apparaat vervangt de dokter!

Heel de geneeskunde is nieuwsgierig hoe we dit doen, aldus Michael Abramoff Screening van ogen belangrijk bij Diabetes Screening, dus geregeld onderzoek op eventuele afwijkingen aan het netvlies (retina) is bij diabetes een must. Belangrijk omdat diabetes de belangrijkste oorzaak van blindheid vormt in de westerse wereld. Tijdig herkennen en behandelen van verwikkelingen. De complicerende netvliesafwijkingen. Daar gaat het om. De dokter komt er al vele jaren niet echt meer aan te pas. Die dokter die met zijn oogspiegel het

Lees verder
Collectie

Een tandje bijzetten. Verzekeraars andere rol gegund

Lees ik dat goed in de krant? Verzekeraars mogen ouders vertellen over gratis tandzorg voor kinderen. Als dit bericht op waarheid berust is het beslist interessant. Een ervaring uit het verleden maakt mij alert.   Regelgeving Waarom alert? Omdat de regelgeving rond het privacy thema sinds 1999 er zeker niet soepeler op is geworden. Denk aan de AVG. Ik ben geen jurist en heb niet gevolgd of er vanuit de overheid verandering is opgetreden. Destijds was het uitgangspunt van de

Lees verder
Collectiegezondheid

Een kunstalvleesklier bij diabetes in 2019. Tja…

Kunstalvleesklier Te druk! Er wordt een digitale flyer toegezegd. Via dagbladen moedigt het Diabetesfonds op ondubbelzinnige wijze de lezer aan om de portemonnee te trekken. We moeten de productie van de kunstalvleesklier steunen is de mening van het Fonds.Het geld kan meteen in de bijgeleverde enveloppe. Gezien de wervende advertenties in dagbladen is die drukte bij Inreda dus misschien wel te begrijpen. Maar hoe zit het nou precies met de kunst(matige)alvleesklier. Claim Komt Koops daadwerkelijk met een kunstalvleesklier in 2019.

Lees verder
Collectie

Ondanks 2x bolus Insuline

De bloedsuiker wilde maar niet dalen ondanks 2x een bolus Insuline. In paniek ging  Amin Zayani naar de SEH (Spoedeisende Hulp). Om een lang verhaal kort te maken: de Insuline uit zijn koelkast werkte niet meer. Maar, crisis een kans. Amin richtte MedAngel op. Daarbij ondersteuning door Accelerator Rockstart. Inmiddels is er al veel bekendheid in de media. Onderzoek met een datalogger in de koelkast laat zien dat bij 275 patiënten maar 6.8% binnen de voor biologicals aanbevolen temperatuursrange zit. Bij 25% is

Lees verder
CollectieTechnologie

Dark Entities

Is het zo dat 30.000 Nederlanders met diabetes zoek zijn in de database?  In een onopvallende voetnoot (5) op pagina 14 van de meest recente Vektis Zorgthermometer staat wel degelijk: In deze figuur (red.: een grafiek) is een relatief kleine groep (3,7%) van de totale populatie diabetespatiënten buiten beschouwing gelaten. Dat is de groep van patiënten die wel zijn herkend als diabetespatiënt op basis van medicatie, maar waarvoor geen reguliere zorg door de zorggroep of door het ziekenhuis kan worden teruggevonden

Lees verder