Een tandje bijzetten. Verzekeraars andere rol gegund

Zo was het in 1999. De Registratiekamer komt tot de conclusie dat de verzekeraar bij de verspreiding van de Diabetespas buiten de verzekeringsovereenkomst, onderscheidenlijk de ZFW of de AWBZ is getreden. De gegevens van verzekerden zijn gebruikt voor een doel dat – zonder nadere waarborgen – niet verenigbaar was met het doel waarvoor die gegevens verkregen zijn

Lees verder