Intellectuelen, bestaan ze wel? Column Mira Feticu

In een wereld waarin religies en nationaliteiten steeds meer met elkaar vermengen, zijn immigratie, naastenliefde en uitsluiting voortdurend onderwerp van gesprek. Schrijfster Mira Feticu, afkomstig uit Roemenië maar woonachtig en werkend in Nederland, werpt licht op het thema wereldburgerschap. In een column reflecteert ze vrijelijk op de (eigen)aardigheden van leven in cultuurverwarring.

Lees verder