Waarom Rutte ZZP’ers een bedankje moet sturen

Onze zondagse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat zzp'ers raakt. Met deze week: een bedankbrief van het kabinet, de groeiende vraag naar zzp'ers, en een goede daad van de gemeente Smallingerland.

Een brief aan alle ondernemende zelfstandigen, met of zonder personeel. Om hen te bedanken voor hun inzet en voor hun belastingafdrachten. Die zou het kabinet op 1 januari moeten sturen, vindt Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers. 

De discussie over zelfstandigen zonder personeel die nu voortwoekert, moet stoppen. Alleen al vanwege de onrust die het brengt. Dat vindt Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers. De economie is gebaat bij consistent beleid, zegt hij. Daarop baseren ondernemers hun strategie en hun investeringen, en daar zet het kabinet nu een rem op.

Daarnaast vindt Biesheuvel het ook een kwestie van principe. "ZZP'ers zijn ondernemers, punt. Als je je bij de KvK hebt ingeschreven, ben je ondernemer. Of je nou personeel hebt of niet. Dan moet je ook zo behandeld worden."

On-onderhandelbare punten

Biesheuvel riep deze week het kabinet op om op 1 januari een brief te sturen naar alle zelfstandigen in ons land, met of zonder personeel. Een brief om hen te bedanken voor hun inzet afgelopen jaar, hun belastingafdrachten, en hun algehele inzet voor de Nederlandse economie.

De ondernemersvoorman deed zijn oproep bij de presentatie van drie punten voor het zzp-beleid die wat betreft ONL voor Ondernemers on-onderhandelbaar zijn. Een: zzp’ers zijn ondernemers. Twee: de zelfstandigenaftrek is heilig. En drie: zelfstandig ondernemers moeten de erkenning krijgen die zij verdienen.
 
"Hard werken moet lonen"

Zelfstandigen zonder personeel zijn volgens Biesheuvel dé oplossing voor het wendbaarder maken van de economie. "De grote groep zzp’ers schept in de eerste plaats hun eigen baan en creëert veel toegevoegde waarde door innovatieve ideeën te ontwikkelen en op nieuwe manieren samen te werken. Sommigen groeien door tot grotere ondernemingen, anderen blijven klein. Het staat iedere ondernemer vrij om deze keuze zelf te maken."

De politiek moet stoppen om het deze ondernemers expres moeilijk te maken, vindt hij. Dus geen gemorrel aan de zelfstandigenaftrek, geen verplichte pensioenregeling, en geen cao-afspraken over zzp’ers. "Hard werken moet lonen, niet gestraft worden. Als je wilt dat de economie gaat groeien, moet je deze groep de ruimte geven."

Meer zzp'ers nodig in 2015

De economie lijkt Hans Biesheuvel gelijk te geven, als het gaat om het belang van zelfstandigen zonder personeel. Uit een arbeidsmarktprognose die het UWV heeft gemaakt voor komend jaar, blijkt dat de vraag naar zelfstandigen drie keer zo hard groeit als die naar medewerkers in loondienst.

Uitgedrukt in arbeidsjaren (om te corrigeren voor deeltijdarbeid) stelt het allemaal niet veel voor: in totaal komen er daarvan in 2015 maar een magere 19.000 bij: aan werknemerskant 13.000 en aan zelfstandigenzijde 6000.

Maakt de toename in absolute getallen weinig indruk, de verschuiving die daarbinnen optreedt doet dat wel. Terwijl vergeleken met 2014 de vraag naar werknemers groeit met slechts 0,2 procent, neemt de behoefte aan zelfstandigen toe met 0,7 procent.

ZZP'ers in de polder

Veel van die zelfstandigen zonder personeel vinden dat ze onvoldoende zijn vertegenwoordigd in bestaande overlegstructuren zoals de SER en in de politiek. Dat bleek eerder dit jaar uit onderzoek van het Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemerschap. In aansluiting daarop stelt deze week Leo Witvliet de vraag hoe die zzp’ers meer invloed kunnen krijgen.

In een blog op ZiPconomy roept de Nyenrode-hoogleraar vooral zijn lezers op daarover na te denken en met ideeën te komen. De discussie en mogelijke denkrichtingen die dat oplevert, wil hij verwerken in aanbevelingen aan de bestaande belangenbehartigers. Inmiddels hebben meer dan 50 mensen op de oproep van Witvliet gereageerd.

'Himmelsjeks' voor huishoudelijke hulp door zzp'ers

Week 49 van 2014 eindigde met positief nieuws uit Smallingerland. Volgens de Leeuwarder Courant trekt die gemeente 200.000 euro uit om inwoners tegemoet te komen die huishoudelijke hulp betrekken van een zelfstandige. 

Net als veel andere gemeentes heeft Smallingerland een beroep gedaan op een potje van VWS om te voorkomen dat door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te veel mensen hun huishoudelijke hulp kwijtraken. Inwoners kunnen dan cheques krijgen om een deel van hun eigen bijdrage te betalen. Maar daaraan heeft staatssecretaris Van Rijn (PvdA) de voorwaarde verbonden dat die hulp dan wel moet worden geleverd door een zorgorganisatie.

Wethouder Jos van der Horst van Smallingerland vindt dat mensen ook moeten kunnen kiezen voor hulp van zzp'ers. Hij vreest dat die zonder werk komen te zitten als alleen maar het inhuren van personeel in loondienst goedkoper wordt. Daarom verstrekt de gemeente nu uit eigen zak 'himmelsjeks' voor 5 euro korting op het tarief van een zelfstandige. Dat komt daardoor op een concurrerende 10 euro per uur.

Disclosure: Pierre Spaninks is participant in ONL voor Ondernemers en was betrokken bij het opstellen van de drie on-onderhandelbare punten voor het zzp-beleid. 

 

Mijn gekozen waardering € -

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.