CollectieTechnologie

Reportage bouw ‘s werelds grootste windpark op binnenwater

De sluiswachter van de Oranjesluizen in Amsterdam komt er zijn huisje niet voor uit. Hij schut het drijvend platform als ieder ander schip en maakt zich geen zorgen over de stabiliteit van de drijvende constructie die zijn sluis passeert en daar ver bovenuit torent. Wandelaars en fietsers die staan te wachten tot ze het sluizencomplex kunnen oversteken maken foto’s van de scheepsmanoeuvres van het gevaarte. Op de ponton prijken drie torens die elk zesendertig meter de lucht in steken en

Lees verder
CollectieGeschiedenis

Het oorlogsverleden van de Amsterdamse straten

Atlas van een bezette stad is anders dan een reguliere topografische atlas niet opgebouwd uit kaarten, maar uit beschrijvingen van adressen. Adressen waarover de auteur in de talloze archieven en literatuur die zij raadpleegde iets heeft kunnen vinden dat zich ter plaatse afspeelde ten tijde van de bezetting. Het boek is ingedeeld in beschrijvingen van adressen per wijk, aangeduid door de postcode en voorzien van talloze zwart-wit foto’s, handgetekende plattegronden en overzichtskaarten. Iedereen die ik het boek in handen heb zien

Lees verder
CollectieCultuur

Laat je raken door poëzie

Poëzie dringt overal tot ons door. Wandelend over straat word je geraakt door een gedicht op een gevel als je zomaar een hoek omslaat. Of als je merkt dat je stilvalt voor de televisie bij de poëtische woordenvloed van Amanda Gorman tijdens de inhuldiging van president Joe Biden. Gedachteloos scrollend door Instagram stuit je al snel op dichtregels die je scherm vertragen. Ik moet de eerste persoon nog tegen komen die een onverwachte ontmoeting met een gedicht als vervelend ervaart.

Lees verder
CollectiePolitiek

Bepaalt het coronabeleid de stemkeuze van jongeren?

Leuk en spannend om voor het eerst te mogen stemmen is een veel gehoorde reactie van de ruim honderddertig kiezers in de leeftijd 18 t/m 21 jaar die mijn enquête de afgelopen tijd invulden. ‘Superbelangrijk ook’, zegt de achttienjarige student Merle. Maar het blijkt wel lastig om een goede keuze in het stemhokje te gaan maken en de stemwijzers bieden niet altijd uitkomst. Bijkomend dilemma is de coronacrisis: in hoeverre laten jongeren die meewegen bij het bepalen van hun stem?

Lees verder
CollectieCultuur

Waar is het feestje? En waar zijn de boeken?

De daaropvolgende Boekenweek is niet afgelast, maar uitgesteld tot nader order, tot de zomer misschien. Het traditionele Boekenweekgeschenk dat de lezer cadeau krijgt bij de aankoop van een boek, ondergaat hetzelfde lot. Het thema van de Boekenweek dit jaar zou Tweestrijd zijn. Toepasselijk, aldus de organiserende CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek), omdat zij een moeilijke afweging maakte over het al dan niet cancelen van de feestelijkheden dit voorjaar. Zelf verkeer ik ook in tweestrijd over de reeks

Lees verder
CollectieLeven

Go for it! Neem het heft in eigen hand

Het is februari. De meeste van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn alweer verdampt, het wachten op een vaccinatie duurt voort en hoewel de dagen langzaam langer worden, is de lente nog niet in zicht. Boeken over persoonlijke ontwikkeling zijn daarentegen in overvloed voorhanden. Wat deze verhalen met elkaar gemeen hebben, is dat ze je als lezer aanspreken op je eigen doen en laten. Ze zijn zodanig geschreven dat je niet anders kunt dan je afvragen hoe het

Lees verder