Collectie

#Reformatorischonderwijs. Ervaringen op het reformatorische Van Lodenstein College

En dan, onlangs nog, hoorden we over het Gomarus College waar kinderen gedwongen werden uit de kast te komen. Het verbaasde me niets. Hun reactie achteraf: "Het doet pijn dat homoseksuele oud- leerlingen zich onveilig voelden". Het Gomarus was nog zo netjes om onder druk van de publiciteit oud- leerlingen te woord te staan, het Van Lodenstein College dat ik vijf jaar bezocht deed dat in mijn geval niet.  Van mijn middelbareschooltijd herinner ik me overigens niet zo veel. Maar

Lees verder
Collectie

Dissociatieve identiteitsstoornis: afgedankt in de hulpverlening

Maar ook niet vanuit de overheid of GGZ als het gaat om voorlichting, emancipatie en de-stigmatisering. En dat is best te verklaren. Mensen met DIS zijn sterk in de minderheid vergeleken met patiënten van andere psychische stoornissen en zijn vaak onzichtbaar voor het grote publiek. Met DIS loop je niet te koop. Er zijn geen psychiaters of psychologen die het publiekelijk opnemen voor kwetsbare mensen met DIS. Voorlichtingscampagnes om het publiek voor te lichten ontbreken. En ja, DIS is vergeleken

Lees verder
Collectie

De weegschaal van justitie is slecht geijkt

Maar voor mij toonde dit gelijk de grootste hypocrisie vanuit de samenleving en justitie, omdat als het om het diep verborgen geweld tegen kinderen gaat, dat geen seksueel misbruik is, men in het algemeen de schouders ophaalt en totaal niet reageert. Ervaringen Goed, ik meen recht van spreken te hebben, als ik hierover spreek. Want als jongen van een jaar of 17 was ik dakloos, terwijl ik onder jeugdzorg stond. Belandde op straat, uiteindelijk zwierf ik doelloos en soms hongerig

Lees verder
Collectie

Breakdown in pleegzorg: als pleegouders voor altijd vreemden blijven

Dankzij pleegzorg groeien veel kinderen veilig en goed op tot succesvolle, stabiele volwassenen.  Succesverhalen domineren de webpagina's van de Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg (NVP).  Het merendeel van de plaatsingen van kinderen in een pleeggezin gaat gewoon goed. Het beeld dat pleegzorgorganisaties ons voorspiegelen in hun folders en op hun websites zoals van de NVP of Pleegzorg Nederland is er dan ook naar. Stralende pleegouders, zielsgelukkige kinderen. Die, na gered te zijn van hun monsterlijke biologische ouders, ondergedompeld worden in een

Lees verder
Collectie

De dubbele moraal bij de bestrijding van kindermishandeling

Wie de afgelopen jaren of gewoon vorige maand op een andere wijze dan door seksueel misbruik zijn/ haar kind mishandelde heeft grote kans gewoon vrijuit te gaan. Nooit voor een rechter te hoeven verschijnen. Terwijl we weten, dat naast seksueel misbruik ook alle andere vormen van kindermishandeling een net zo grote impact hebben op het leven van kinderen. Waarom onderzoeken we de ene vorm van kindermishandeling diepgaand en zelfs van 30 jaar of langer geleden, en doen we dat met

Lees verder
Collectie

De complexe gevolgen van een anti- jongen opvoeding

Die vraag klinkt u als lezer vast vreemd in de oren. Wie nog niet in een gender past en geen keuze kan maken noemt zich non- binair (1). In dit artikel schrijf ik op open wijze over aspecten van de anti - jongen opvoeding die ik onderging.  En de desastreuze gevolgen ervan. Om te tonen, welk gevaar er schuilt in opgelegde veranderingen als het om gender gaat. Daarin is duidelijk, dat van buitenaf opgelegde normen een groot gevaar kunnen vormen

Lees verder