Collectie

Psychisch kwetsbaar zijn en extreem-rechts

Het verlies, de verschrikkingen, de wandaden van de Nazi's. Het echode nog lang na in het zwaar door de Nazi's geteisterde dorp (1). Het leek, alsof Nederland na de oorlog extreem -rechts en het bijbehorende gedachtengoed volledig verafschuwde. Dat het nooit meer een plaats zou krijgen in onze samenleving. Nie wieder! Iedereen zou toch geleerd hebben van de verschrikkingen van de oorlog? Niets blijkt minder waar.  Paspoort - Ausweiss Op school vertelde meester De Graaf  in groep zeven dat het allerergste

Lees verder
CollectieMisdaad

Bemiddeling tussen dader(s) en slachtoffer na veertig jaar: helpt het?

De gesprekken van perspectiefherstelbemiddeling vinden plaats op een bureau van Slachtofferhulp Nederland. Voor een groot deel van de mensen die hieraan meedoet helpt het om na een misdrijf verder te kunnen. Tweemaal Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kregen vanaf 2017 een mogelijkheid om voormalige daders te confronteren met de gevolgen voor slachtoffers. Een mooi gebaar, passend in de erkenning van de overheid van wat onder jeugdzorg tegen weerloze kinderen was aangericht.  Perspectiefherstelbemiddeling met jeugdzorg of pleegouders bleek echter heel

Lees verder
Collectie

Tweemaal de doofpot: hoe de oorlog in Nederlands-Indië een opvoeding in jeugdzorg bepaalde

De pleegvader in het pleeggezin waar ik verbleef, diende ooit in Nederlands -Indië. Voor de overheid was hij daardoor de perfecte persoon om kinderen hard aan te pakken en om te vormen tot 'modelburgers'. Een verhaal, over de overeenkomsten tussen het geweld in Nederlands-Indië en de oorlog in het pleeggezin. En over de doofpot die volgde. Militair zonder woorden Over de oorlog tussen Nederland en Indonesië werd in het pleeggezin nooit gesproken. Er waren slechts stille getuigen. Aan de muur

Lees verder
Collectie

#Reformatorischonderwijs. Ervaringen op het reformatorische Van Lodenstein College

En dan, onlangs nog, hoorden we over het Gomarus College waar kinderen gedwongen werden uit de kast te komen. Het verbaasde me niets. Hun reactie achteraf: "Het doet pijn dat homoseksuele oud- leerlingen zich onveilig voelden". Het Gomarus was nog zo netjes om onder druk van de publiciteit oud- leerlingen te woord te staan, het Van Lodenstein College dat ik vijf jaar bezocht deed dat in mijn geval niet.  Van mijn middelbareschooltijd herinner ik me overigens niet zo veel. Maar

Lees verder
Collectie

Dissociatieve identiteitsstoornis: afgedankt in de hulpverlening

Maar ook niet vanuit de overheid of GGZ als het gaat om voorlichting, emancipatie en de-stigmatisering. En dat is best te verklaren. Mensen met DIS zijn sterk in de minderheid vergeleken met patiënten van andere psychische stoornissen en zijn vaak onzichtbaar voor het grote publiek. Met DIS loop je niet te koop. Er zijn geen psychiaters of psychologen die het publiekelijk opnemen voor kwetsbare mensen met DIS. Voorlichtingscampagnes om het publiek voor te lichten ontbreken. En ja, DIS is vergeleken

Lees verder
Collectie

De weegschaal van justitie is slecht geijkt

Maar voor mij toonde dit gelijk de grootste hypocrisie vanuit de samenleving en justitie, omdat als het om het diep verborgen geweld tegen kinderen gaat, dat geen seksueel misbruik is, men in het algemeen de schouders ophaalt en totaal niet reageert. Ervaringen Goed, ik meen recht van spreken te hebben, als ik hierover spreek. Want als jongen van een jaar of 17 was ik dakloos, terwijl ik onder jeugdzorg stond. Belandde op straat, uiteindelijk zwierf ik doelloos en soms hongerig

Lees verder