Freelance journalist, tekstschrijver, adviseur? Jij moet je ook aan nieuwe privacywet AVG houden

De privacywetgeving verandert. Burgers krijgen meer te zeggen over hun persoonsgegevens. Bedrijven, overheden en organisaties moeten aan strengere eisen voldoen. Wat dit voor de journalistiek betekent, is nog onduidelijk. Zelfstandig journalisten die ook commerciële opdrachten doen, moeten ook maatregelen nemen om persoonsgegevens beter te beveiligen. Alleen is het nog lastig om uit te vinden welke.

Lees verder

Een nog altijd actueel gesprek met ‘rode ambassadeur’ Coen Stork — 25 jaar geleden

Doden bij een volksopstand, de executie van het dictatorsechtpaar Ceausescu op Eerste Kerstdag. Eind 1989 was de chaos in Roemenië compleet. Coen Stork, toentertijd ambassadeur, maakte het democratiseringsproces van nabij mee. In 1992 sprak ik hem hierover. Zijn analyse, ook van de naïviteit van het Westen, is nu, 25 jaar later nog verbazingwekkend actueel. Als hommage aan de ‘rode ambassadeur’ Coen Stork, die dit jaar op 89-jarige leeftijd overleed, is dit interview opnieuw gepubliceerd.

Lees verder