Collectie

SCP: Gemeentebestuur heeft weinig aandacht voor privacy burger

Gemeenten hebben het omgaan met privacy van burgers niet goed georganiseerd. Ze bewaken gevoelige persoonsgegevens niet gestructureerd, en in veel gemeenten komt het thema nauwelijks aan de orde in de -raadsvergaderingen. Dit blijkt uit de rapportage Burgers (de)centraal die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) begin december naar buiten bracht. Het rapport wijst uit dat slechts de helft van de gemeenten een privacybeleid heeft — al dan niet specifiek voor het sociaal domein. In bijna een kwart van de deelnemende

Lees verder
Collectie

Zorg krijgen in ruil voor medische privacy – Wij weten alles van u

Lisa heeft moeite met dagelijkse bezigheden. Plannen maken, of handelingen in de juiste volgorde doen. Het is het gevolg van het hersenletsel dat ze opliep bij een verkeersongeluk zes jaar geleden. Uiterlijk zie je de handicap niet, maar zodra Lisa iets onderneemt, merk je dat alles veel trager gaat dan bij andere meisjes van zeventien. Met dagelijks een paar uur extra begeleiding, heeft ze iets meer grip op haar leven en kan ze een mbo-opleiding doen. Of dit zo blijft

Lees verder
Collectie

Je hebt niets voor de gemeente te verbergen – of toch wel?

Wat moet de gemeente eigenlijk van je weten als je zorg wilt? En hoe gedetailleerd moet die informatie zijn? De meeste gemeenten zijn hier vaag over. Sterker nog, vaak weten ambtenaren zelf niet wat ze wel en niet aan burgers mogen vragen en opslaan. Volgens de wet mag de overheid alleen informatie bewaren die ze echt nodig heeft voor haar taken. Toch verzamelen ambtenaren vaak veel meer dan dat: beter mee dan om verlegen. Sleepnet Dit blijkt onder meer uit

Lees verder
CollectieTechnologie

Wat de gemeente niet opslaat, raakt ze ook niet kwijt

Hoe veilig is de gemeente voor de medische privacy van burgers? Niet gek om die vraag te stellen, nu ze verschillende zorgtaken hebben en hiervoor veel gevoelige informatie verwerken en opslaan. Meldplicht De cijfers stemmen niet gerust. Sinds 1 januari 2016 moeten bedrijven en organisaties het melden als er inbreuk is gemaakt op persoonsgegevens van burgers. Anders gezegd: als er een datalek is. In de eerste acht maanden gaven al 172 gemeenten (44%) één of meer datalekken door aan de

Lees verder
Collectie

Ambtenaar vaak rommelig met je medische gegevens

Als Marloes het gemeentehuis binnenstapt om de psychische zorg en ondersteuning van haar puberdochter te bespreken, wordt ze in een open werkruimte ontvangen. Niet alleen treft ze daar de ambtenaar met wie ze een afspraak heeft, er zijn nog twaalf medewerkers met zorgdossiers bezig. Ze telefoneren en spreken over cliënten met elkaar. Marloes heeft haar gesprek in diezelfde ruimte. Ze vertelt: ‘Ik hoorde wat er over mensen uit het dorp werd gezegd. Ambtenaren weten blijkbaar van elkaar met welke dossiers

Lees verder
CollectiePolitiek

Gemeente, blijf van medische gegevens af

Ruim 620 mensen laten weten dat de gemeente hun volledige medische dossier opvraagt. Een gemeente stuurt voor een woningaanpassing de medische gegevens van de cliënt door aan een bouwkundig ingenieur. Een ambtenaar in een andere gemeente stuurt gevoelige gezondheidsinformatie van bijna tweeduizend burgers door naar een externe organisatie. Het zijn enkele voorbeelden uit het rapport Privacy in de zorg van de patiëntenorganisaties Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) dat afgelopen week verscheen. Zij concluderen dat gemeenten en andere organisaties

Lees verder