Journalisten moeten zich niet voor het AIVD-karretje laten spannen en AIVD moet hen daartoe ook niet verleiden

In het licht van actuele artikelen over journalisten, spionnen en de AIVD lijkt het me opportuun een opiniestuk uit 2019 te recyclen. Daarin schreef ik hoe ik ooit zelf werd benaderd door de AIVD en daarna bedacht dat journalisten per definitie nooit in zee moeten gaan met inlichtingendiensten. Want dat brengt de journalistiek in diskrediet en benadeelt uiteindelijk iedereen. Verwerk een richtlijn die dat voorkomt expliciet in een gedragscode voor journalisten, zoals die ook voor de betere reisbijlagen al geldt.

Lees verder

Zomergasten 2022: ‘Wounded healer’ Bessel van der Kolk

Vooraf was er al commotie in de Volkskrant of psychiater Bessel van der Kolk(1943) gelijk had met zijn theorie dat traumatische herinneringen worden verdrongen. In zijn boek “The body keeps the score”, toont de psychiater aan dat traumatische herinneringen zich dikwijls vertalen naar het lichaam. In deze laatste Zomergasten uitzending van interviewer Janine Abbring, krijgt de aimabel overkomende Bessel van der Kolk het podium.

Lees verder