Naziverheerlijking in Didam? De radicalisering van Arthur Graaff (2)

Eind november besteedde dagblad De Gelderlander maar liefst vier artikelen aan een actie van Arthur Graaff, de zelfverklaarde bekendste antifascist van Nederland. Ditmaal wilde hij dat de gemeente Montferland (Achterhoek) de maandelijkse militariabeurs in Didam zou verbieden. Dit omdat daar verboden voorwerpen verkocht, het nazisme en oorlogsmisdaden verheerlijkt en de holocaust ontkend zou worden.

Harry de Vries, de burgemeester van Montferland, concludeerde na overleg met politie, justitie en het bestuur van de Didamse Markthal (locatie van de beurs) dat deze beschuldigingen op niets gebaseerd zijn en piekerde niet over een verbod.

Normaal gesproken zou dat het einde verhaal zijn geweest. Arthur Graaff voert immers al vanaf 2013 om dezelfde redenen acties. Tegen bloemperken, zeep, herdenkingen van gesneuvelde Nederlandse militairen en burgemeesters. Tegen Duitse oorlogsgraven, André van Duin en Molukse veteranen. Tegen militariabeurzen, -handelaren en verzamelaars. Tegen kranten. Tegen musea. Tegen re-enactmentevenementen. Met als rode lijn de onzinnigheid van de aantijgingen.

Woordvoerder van niet bestaande groeperingen

Hij voert die acties door persberichten te sturen aan een groot aantal media, bestuurders, politici en Joodse organisaties over de vermeende wandaden. Daarin presenteert hij zich als woordvoerder van veelal niet bestaande werkgroepen, ditmaal de ‘Werkgroep herdenk nazi’s niet’. Waarbij hij beweert dat een oom van hem in Dachau vermoord zou zijn (nonsens) en dat zijn vader een Yad Vashem onderscheiding gekregen heeft (wederom, nonsens).

Elke ontvanger van zo’n persbericht zal, als hij of zij de beweringen van Graaff checkt, snel ontdekken dat de afzender een niet serieus te nemen fantast is. Zo niet de redactie van de Gelderlander, die het griezelverhaal van Graaff zó belangrijk vindt, dat de krant er op 20 november een groot stuk aan wijdt.

Graaffs toneelstukjes

Het gehoor bij de Gelderlander zal Graaff ertoe aangezet hebben om op 26 november toch naar de bewuste beurs te gaan. Daar voert hij het toneelstukje op dat hij al eerder bij militariabeurzen (in Houten, 2015 en 2020; Duiven, 2018) liet zien. Wetende dat hij niet welkom is, slaagt hij erin in vermomming binnen te komen, wordt dan herkend en gesommeerd het pand te verlaten. Dat weigert hij. Als hij dan met zachte dwang naar buiten geleid wordt, spartelt hij tegen, en voila: de door Graaff opgetrommelde persfotograaf kan een sensationeel plaatje schieten. Met daarop Graaff in de in de door hem gewenste slachtofferrol.

En de Gelderlander wijdt er drie vervolgartikelen aan, op 26, 28 en 29 november.

Dan, wederom, volgens beproefd recept, publiceert Graaff een misleidend bericht op Indymedia.nl over de ‘heldendaden’ hij nu weer verricht heeft, met – traditiegetrouw – lasterpraat over de betrokken burgemeester, de organisatoren, de militariahandelaren en de bezoekers van de beurs.

Niets nieuws onder de zon, maar…

Wat Graaff ditmaal óók doet, is een beursbezoeker die zich in de Gelderlander kritisch had uitgelaten opbellen om hem te intimideren met een aangiftedreigement. Waarbij Graaff zelfs benadrukt dat hij dit doet om angst aan te jagen. Nieuw is ook dat hij ditmaal de naam, rang en woonplaats van de agent die hem het pand uitzette publiceert.

De burgemeester van Montferland over Graaffs uitlatingen

Uw verslaggever vroeg daarom burgemeester Harry de Vries wat er klopte van Graaffs uitlatingen.

Burgemeester de Vries: “Ik heb de heer Graaff een drietal keren verzocht de beurs te verlaten, overeenkomstig de regels van de beurs die geen openbaar karakter heeft en waar hij door de beursorganisatie ook op gewezen was (nadat hij zich had aangemeld als “verzamelaar” en dus entreegeld had betaald). Vervolgens heb ik hem aangegeven de aanwezige politieagent (die buiten stond) te vragen om hem te verwijderen van de beurs en na zijn 3e weigering zelf de beurs te verlaten heb ik hem gesommeerd de beurs te verlaten, dan wel hem te laten verwijderen, hetgeen de agent op mijn verzoek heeft gedaan. De valpartij ontstond door het verzet van Graaff, waarbij hij zowel een statafel, als een gordijn meetrok en in de val ook de politieagent meetrok.”

In zijn Indymedia-bericht, dat hij ook als e-mail aan een onbekend aantal personen en organisaties gestuurd heeft, schrijft Graaf dat hij bij de verwijdering van de beurs lichtgewond zou zijn geraakt.

De Vries: “Dat Graaff lichtgewond is geraakt, zoals hij aangeeft, is op de bewuste zaterdag niet door hem aangevoerd. Hij is aangehouden op grond van zijn weigering om het gebied rond de Markthal van Didam te verlaten en de hele tijd weer pogingen ondernam om de hal in te gaan. Op grond van het risico voor een verdere escalatie (meerdere beursgangers waren zijn gedrag mee dan beu… o.a. het fotograferen van kentekens van auto’s en door de ramen het interieur van de beurs). Dus mede uit bescherming voor hemzelf hem ik heb laten aanhouden en is hij afgevoerd naar het politiebureau van Doetinchem , overigens niet nadat hij uiterst demonstratief zwaaiend de politiewagen inging.”

‘Niet acceptabel’

Graaff noemt de burgemeester op Indymedia en in de door hem verzonden mail een ‘nazisympathisant’.

De Vries: “Ik vind zijn uitspraak niet acceptabel; wij hebben nog in overweging of en hoe we op zijn laatste mail “aan iedereen en alles” gaan reageren.”

Kan dat zomaar, een burgemeester van CDA-huize in een publicatie voor ‘nazisympathisant’ uitmaken? We vroegen het aan de politie Oost-Nederland. Een woordvoerder:

“Dit is altijd, per situatie, te beoordelen door het Openbaar Ministerie (OM). Daar gaan wij als politie niet over. Ook hier geldt in het algemeen: als iemand aangifte doet zal het OM zich erover buigen om te bepalen of hier sprake is geweest van strafbare uitlatingen of niet.”

Doxing

Over het door Graaff noemen van naam, rang en woonplaats van de betrokken politiemedewerker zegt de burgemeester:

“Ik vind het niet acceptabel dat hij naam en woonplaats van de dienstdoende politieagent noemt.”

We vroegen aan de politiewoordvoerder of dat eigenlijk mag, op deze wijze over een politiemedewerker berichten. Deze antwoordde:

“Het delen van zulke informatie over een politiemedewerker is (nog) niet strafbaar, maar we vinden het wel zeer onwenselijk. Als politie hebben we al eerder aangegeven dat het gebruik/delen van zulke gegevens (doxing) strafbaar zou moeten zijn. Zie dit artikel op politie.nl.”

Graaffs herhaalde belaging van een beursorganisator

Graaff noemt in zijn schrijven expliciet de Militariabeurs Houten en de naam van de organisator ervan, Gaston Vrolings. Vanwege huisvredebreuk op die beurs in 2020 is Graaff begin 2021 veroordeeld tot een boete van 500 euro – het hoger beroep in deze zaak moet nog dienen. Graaff belaagt Vrolings al sinds 2015, met als dieptepunt een “actie” in de straat waar deze woont, september 2021. Dit resulteerde in een aangifte tegen Graaff wegens stalking. De politie voerde daarop een “stop-gesprek” met Graaff. Sedertdien bleef het rustig, maar met Graaffs recente bericht lijkt het belagen van Vrolings weer opnieuw begonnen te zijn. Daardoor rijst de vraag of er over de “acties” van Graaff overleg is tussen de burgemeesters van de gemeentes waarin hij zich de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd, met de vraag hoe om te gaan met diens acties?

Burgemeester de Vries: “Ik heb contact gehad met mijn collega in Duiven (waar de beurs overigens niet door de gemeente verboden is, maar de exploitant van de zaal het niet langer wilde) en zal bij voortdurende acties van de kant van Graaff ook met andere collega’s in contact treden.”

Met de beurs in Duiven doelt de burgemeester op een militariabeurs die tot in 2018 in Duiven werd georganiseerd, en waarvan Graaff – andermaal ten onrechte – claimt dat hij de sluiting bewerkstelligd heeft.

De Gelderlander en Indymedia

De Gelderlander werkte aan Graaffs bedrog mee. Waarom? Noch de Gelderlander-hoofdredacteur Joris Gerritsen noch de Achterhoek-redactie van die krant reageerden op vragen hieromtrent. Vreemd bij dit alles is dat de Gelderlander met geen woord repte over Graaffs arrestatie.

Op Graaffs bericht op Indymedia.nl, naar eigen zeggen “een Nederlands initiatief van een breed platform van onafhankelijke media-aktivisten” kan niet gereageerd worden, terwijl dit normaal gesproken onder alle daar geplaatste bijdragen wél mogelijk is. Op de vraag waarom onder Graaffs gezwets geen kritische reacties geplaatst kunnen worden zwijgt de Indymedia-redactie.

Vreemd is dat op zich niet: de Indymedia-redactie tolereert al enkele jaren Graaffs bijdragen. Dit terwijl de man jarenlang woordvoerder was van de pro-Russische splintergroepering AFVN, en was als zodanig medeverantwoordelijk voor het verspreiden van pro-Poetinpropaganda. Op de vraag waarom de stukken van Graaff geaccepteerd worden op een zogenaamd onafhankelijke site geeft de Indymedia-redactie geen antwoord.

Ook Graaff weigert vragen over zijn recente actie te beantwoorden. Dat hij, oud-journalist, met dit alles in strijd handelt met de door hem zo vaak aangehaalde Code van Bordeaux (de ethische regels voor journalisten) is hem kennelijk worst.

Fotocollage: © Bart FM Droog, 2022
Klik hier voor donaties aan Bart FM Droog (direct, via Paypal).

Mijn gekozen waardering € -

Onderzoeksjournalist, dichter en samensteller van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.
Werkt aan een boek over het Hitler-de-kunstenaar en het nazivervalsingencircuit.