Collectie

De complexe gevolgen van een anti- jongen opvoeding

Die vraag klinkt u als lezer vast vreemd in de oren. Wie nog niet in een gender past en geen keuze kan maken noemt zich non- binair (1). In dit artikel schrijf ik op open wijze over aspecten van de anti - jongen opvoeding die ik onderging.  En de desastreuze gevolgen ervan. Om te tonen, welk gevaar er schuilt in opgelegde veranderingen als het om gender gaat. Daarin is duidelijk, dat van buitenaf opgelegde normen een groot gevaar kunnen vormen

Lees verder
CollectieNederland

Jeugdzorg: crimineel, malafide of ‘ goede intenties, vreselijke gevolgen’?

Het is dubieus als binnen een willekeurige organisatie mensen zelfmoord plegen. Vooral als het er relatief veel zijn.  Daar zit iets helemaal niet goed. Het bedrijf France Telecom kwam door de vele zelfmoorden voor de rechter. Er was een uitgebreid onderzoek naar mogelijk strafbaar handelen van die organisatie. En stel eens, dat  binnen een willekeurige organisatie naast een groot aantal zelfmoordgevallen ook nog eens aantoonbaar zo’n duizend strafbare zaken voorkwamen. Waarvan bekend was, dat dit slechts het topje was van een

Lees verder
CollectiePolitiek

Toeslagaffaire en geweld in de jeugdzorg, vergelijkbaar falen van de overheid?

De toeslagaffaire bij de belastingdienst legde iets bloot dat voor Nederland ongekend was. Iets, dat onmogelijk leek. Hoe kon het, dat de overheid actief, bewust mensen zo erg kon benadelen? Mensenlevens totaal kon ontwrichten, verwoesten. En dat door de belastingdienst. Een keurige autoriteit die mensen verplicht om verschuldigde belasting te betalen.  Maar ook toeslagen uitkeert aan  mensen die financieel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het kwam uit. Op basis van bepaalde selectiecriteria merkte men burgers die recht hadden

Lees verder
Collectie

Jeugdzorg, met welk recht

Immers, op het moment dat zij door jeugdzorg deze informatie ontving werden minstens vijf van haar acht kinderen in verschillende pleeggezinnen mishandeld.  In sommige pleeggezinnen vond zulke ernstige mishandeling plaats, dat van herstel later geen sprake meer was. Jeugdzorg wist van de mishandelingen op het moment dat ze mijn moeder informeerden.  Maar dit is zelfs nog niet het ergste.  Nee, het ergste is de reden waarom wij nooit naar haar vroegen. Niets was namelijk erger op aarde dan mijn biologische

Lees verder