Roofhandel van Joods vastgoed

Onlangs bracht onderzoeksplatform Pointer in het nieuws dat 35 gemeenten geen onderzoek deden naar de roofhandel van Joods vastgoed. Hierbij wordt aandacht besteed aan de situatie in de oorlog. Niet alleen de Duitsers verkochten vastgoed door, maar ook hun medewerkers namen voor een appel en ei niet alleen het huis, maar ook de inboedel van Joodse eigenaren over.

Lees verder

Jodenvervolging speelde nauwelijks een rol in naoorlogse zuivering; de ‘J’ is geen ‘C’

De Tweede Wereldoorlog is nog geen afgesloten hoofdstuk. Steeds weer duiken er nieuwe onderwerpen op om terug te grijpen op die barre periode. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het NIOD opdracht gegeven onderzoek te doen naar het openbaar bestuur in oorlogstijd. Nederlandse gemeenten laten onderzoek doen naar het onteigenen van Joods vastgoed en belastingheffingen op gedeporteerde Joden.

Lees verder

Disrespect en ondankbaarheid bestond vroeger niet

Het is schering en inslag. De vrijheid van meningsuiting lijkt grenzeloos. Uit allerlei commentaren op social media valt op te maken dat men met en zonder mededogen kan zeggen wat men wil. Volgens artikel 7 van de Grondwet mag en kan dit ook. Ondertussen blijkt met twee woorden spreken een zeldzaamheid te worden. De vrijpostigheid van vandaag bestond vroeger niet en professionals in de psychologie schaven bij in hun onderricht om opnieuw te reflecteren.

Lees verder