Collectie

Studeren tegen de vooroordelen in

Dragana Memisevi? en Aleksandar Uskovi? snappen elkaar. Beiden komen uit Niš, een stad in Zuid-Servië. Bovenal delen zij een Roma-afkomst. Ze kennen de discriminatie van hun bevolkingsgroep, en de zelfgekozen afzondering waarmee veel Roma die discriminatie beantwoorden.Ze trekken veel samen op, op de campus in het provinciestadje Blace. Dragana studeert er voor douanier, Aleksandar doet informatietechnologie. Blace is een onwaarschijnlijke plaats voor een universiteit. De faculteiten hier zijn een brokstuk van de Servische Universiteit van Pristina, die na de afsplitsing

Lees verder
Collectie

Regisseur van de werkelijkheid

FelliniIn 1998 fotografeerde Peter van Beek tijdens de conflicten in Kosovo de vluchtelingenkampen in Skopje. Hij belandde in Sjutka (officieel Suto Orizari), een buitenwijk ten noorden van de hoofdstad. Een stadsdeel van Roma. Hij liep door de drukke straten van het stadje. ‘Het was mijn eerste concrete ontmoeting met de wereld van de Roma. Alsof ik op de filmset van Fellini was beland. Een wereld tussen fictie en werkelijkheid in. Bijna alles gebeurt buiten. Dat geldt voor de hele Balkan,

Lees verder
Collectie

Immigratie: Pandora’s box

Omdat hij beledigende dingen schreef over Roma werd Martin Korol, gepensioneerd leraar en afgevaardigde voor de sociaaldemocratische SPD in Bremen, deze week geroyeerd. Korol beweerde dat Roma uit een archaïsche wereld komen, waarin mannen er niet voor terugdeinzen om hun vrouwen de tanden uit de mond te slaan. Dat ging de SPD-leiding te ver.De kwestie Korol illustreert hoe explosief in Duitsland het thema immigratie kan zijn. Discussies ontaarden al gauw in scheldpartijen.Zien?RomaDe gevestigde politieke partijen durven het daarom nauwelijks aan

Lees verder
Collectie

Schrik van de buurt

Hij weigerde ooit militaire dienst. En als overtuigd vertegenwoordiger van de linkse generatie van mei '68 geloofde Hans-Wilhelm Halle (65) in internationale solidariteit. Dus dat hij nu als racist en Nazi wordt beschimpt, vindt hij op z'n minst ironisch.Het komt door Halles strijd tegen de ‘zigeuners', zoals hij ze noemt: de honderden Roma die pal tegenover het huis van het echtpaar Halle, in de rustige wijk Rheinhausen in Duisburg, neerstreken. Een compleet flatgebouw van acht etages is hier het afgelopen

Lees verder
DNP Archief

Vooraf: de tristesse van de Ruhrpott

Dankzij de open grenzen en het vrije verkeer van personen in Europa heeft zich in de oude wijken van het Ruhrgebied, de Ruhrpott zoals de Duitsers liefkozend zeggen, een nieuwe onderklasse genesteld van Roma.Duizenden zijn het er inmiddels in Hochfeld: zonder werk of opleiding, niet bereid of in staat om zich aan te passen, met een grote psychologische afstand tot de Duitse samenleving. Met lede ogen hebben de oorspronkelijke bewoners - Duitsers, Turkse gastarbeiders, vluchtelingenfamilies uit voormalig Joegoslavië - moeten toezien hoe hun wijk in korte tijd dramatisch verpauperde.Groepen Roma dolen nu door Hochfeld. Ze leven

Lees verder
Collectie

Waarom Asscher geen Kroaten wil

Als wethouder van Amsterdam bezocht Lodewijk Asscher (PvdA) vorige zomer de Kolenkitbuurt, een probleemwijk in West. Bewoners hadden geklaagd over overlast door Oost-Europese arbeidsmigranten. Wat Asscher er aantrof was niet niks: illegale bewoning, veel grof vuil op de stoep,  liften die stonken naar urine, vermoedens van prostitutie. En nacht na nacht was er sprake van ernstige geluidsoverlast. De wethouder, geschrokken: ‘We gaan nu ingrijpen!’Asscher is inmiddels minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hij nam zijn ervaringen uit de Kolenkitbuurt mee naar Den

Lees verder