Collectie

De overheid maakt het leven van burgers met problemen nòg moeilijker dan het al is. Dat kan ook anders.

“Wat je als overheid niet moet doen”, zegt hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en WRR-lid Mark Bovens, “is je beleid zo inrichten dat de redzaamheid van de burgers er kleiner door wordt.” Helaas is dit geen open deur. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau bijvoorbeeld, verhoogt onbetaalde boetes automatisch eerst met 50 en dan met 100 procent, om vervolgens over te gaan tot loonbeslag of gijzeling. Bovens: “Zo duwt de overheid burgers de bijstand en de schuldhulpverlening in.” Maar dat gaat

Lees verder
CollectieEconomie

Waarom Rutte ZZP’ers een bedankje moet sturen

Een brief aan alle ondernemende zelfstandigen, met of zonder personeel. Om hen te bedanken voor hun inzet en voor hun belastingafdrachten. Die zou het kabinet op 1 januari moeten sturen, vindt Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers. De discussie over zelfstandigen zonder personeel die nu voortwoekert, moet stoppen. Alleen al vanwege de onrust die het brengt. Dat vindt Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers. De economie is gebaat bij consistent beleid, zegt hij. Daarop baseren ondernemers hun strategie en hun investeringen,

Lees verder
CollectieEconomie

SER wil ZZP’ers in het gareel dwingen

Van Mariëtte Hamer als SER-voorzitter hebben zzp'ers weinig te verwachten. Minister Asscher maakt geen haast met de uitvoering van het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties. En volgens Arjan van den Born wordt zelfstandig ondernemerschap in Nederland actief bestreden. Dat alles in week 36 van 2014.Mariëtte Hamer begint pas woensdag officieel als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, maar de komst van de PvdA-politica werpt zijn schaduw al vooruit. Wat zij tot nu toe heeft gezegd over zzp'ers past naadloos in de heersende opvatting dat

Lees verder
CollectieEconomie

Minder ZZP’ers? Het UWV komt er niet uit

Volgens het UWV zou het aantal zelfstandigen in de financiële sector komende jaren sterk afnemen. Maar op de vraag waarom eigenlijk, komt geen antwoord. Hinderlijk, want op zulke cijfers baseert het kabinet wel zijn ZZP-beleid. Dat en meer, in week 33 van 2014.  Twee weken geleden publiceerde het UWV sombere cijfers over de toekomstkansen voor zelfstandigen in de financiële sector. Tussen 2005 en 2013 zou het aantal zzp'ers daar al met 25 procent zijn afgenomen. Tot 2019 zouden we moeten

Lees verder
CollectieEconomie

Minder financiële ZZP’ers of juist meer?

Het UWV slaagt er niet in zijn voorspelling te onderbouwen dat er in de financiële sector steeds minder ruimte overblijft voor zzp'ers. Zelfstandige schilders hebben hun buik vol van het pensioenfonds waar zij verplicht premie aan moeten afdragen. En die VAR-webmodule is misschien zo gek nog niet. Dat en meer, in week 32 van 2014. Alarmerende cijfers vorige week over de toekomstkansen in de financiële sector. Volgens het UWV was het aantal zzp'ers daar tussen 2005 en 2013 al met 25 procent

Lees verder
CollectieEconomie

CAO voor schilders piepelt ZZP’ers

Een verplichte verzekering voor zelfstandigen is in strijd met de wet, stelt Zelfstandigen Bouw. Reden om minister Asscher te vragen de CAO voor het schildersbedrijf niet algemeen verbindend te verklaren. Dat en meer, in week 31 van 2014.De nieuwe schilders-cao die dit najaar van kracht moet worden, bepaalt dat schildersbedrijven alleen zelfstandigen mogen inhuren als die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Indirect worden zzp'ers zo gedwongen om zo’n verzekering af te sluiten en dat is in strijd met de wet, schrijft Zelfstandigen

Lees verder