Seksisme, racisme: de bias zit gewoon in onze kop, maar we kunnen er wel wat aan doen!

Bias kun je definiëren als “de mate waarin het ontvangen signaal verstoord is”. In de wetenschap is dit de afwijking van de meting ten opzichte van de werkelijkheid. Er is sprake van bias wanneer externe factoren een negatieve invloed hebben op de uitkomsten van een onderzoek of een meting. Het gevolg hiervan is dat de uitkomsten geen goede afspiegeling zijn van de werkelijkheid en daarmee hun nut verliezen. Maar ook in onze hoofden zijn gedurende ons leven tal van biassen ontstaan. Welke en hoeveel er dat zijn is afhankelijk van aard, aanleg, opvoeding en levenservaringen.

Lees verder

Touwtrekken om zingeving

Cultuurminnaars en godsdienstaanhangers staan op sociale media lijnrecht tegenover elkaar. Religieus bijeenkomen mag met meer dan dertig man, cultureel samenkomen niet. “Mijn muziekmiddagje is net zo goed zingeving.” Willen de echte zingevers opstaan?

Lees verder