Wereldpandemie noodzaakt tot andere economie

Het in augustus 1971 gelekte rapport “Grenzen aan de groei” van de Club van Rome, dat pas in maart 1972 officieel verscheen, zette de wereld reeds op zijn kop. Het moest anders, maar het liep anders. 50 jaar later heeft de 24-uurseconomie een duidelijke stempel gedrukt op het consumentengedrag online en in winkelstraten. Toeters en bellen gaan af op de digitale snelweg. Fysieke winkelcentra kampen met een groter wordende leegstand. Ondertussen zijn meerdere alarmerende rapporten verschenen. Een nieuwe economie is gedwongen op komst en de Verenigde Naties heeft hiervoor tools ontwikkeld. Welke kentering is ophanden?

Lees verder

De loonkloof blijft gapen: vrouwen kunnen wel een lesje ‘ver plassen’ van mannen gebruiken

“Meisjes die vragen worden overgeslagen.” Nog steeds worden jongens meer dan meisjes aangemoedigd om voor zichzelf op te komen en te laten zien wat ze waard zijn. En dat werkt het hele leven door. Mannen verdienen gemiddeld meer dan vrouwen en daar is tussen 2016 en 2018 weinig aan veranderd. Alleen bij de overheid is de loonkloof kleiner geworden.

Lees verder